ПОСЕЩЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТА

ПОСЕЩЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТ
ВЪВ ФИРМАТА ВИ

Предлагаме индивидуално придружаване от Техническо-търговски консултант, който ще провежда във фирмата Ви консултации в областта на подбор на технологични решения, процеси, материали и уреди.

ПОСЕЩЕНИЕ
В DEMO ROOM

В рамките на посещението на нашия Технологичен център предлагаме тестове на комплектни производствени линии, настройки на процеса, тестове на производство и сервиз, както и обучение на сътрудниците

чуждестранни клонове

SERBIA

 

Institute Mihajlo Pupin
Volgina 15, 11060 Belgrade, Serbia

 

T: + 381 66 03 01 03
E: office@renex.rs

 

RENEX.RS

RUMUNIA

 

Strada Văliug, nr. 32, Sector 1
13986 București, ROMANIA

 

T: +40 799 774 330
E: office@renex.ro

 

RENEX.RO

POLAND

 

Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 Włocławek, POLAND

 

T: 54 231 10 05
T: 54 411 25 55
E: office@renex.pl

 

RENEX.PL

CHORWACJA

 

Ulica grada Vukovara
271 10000 Zagreb, CROATIA

 

T: +385 99 44 89 666
E: office@selen.hr

 

SELEN.HR

NORTH MACEDONIA

Stojka Cekova 58
Skopje, North Macedonia

T: + 389 2 255 0519
E: office@renex.mk

RENEX.MK

КОНТАКТ

Botevgradsko Logistics Park
blvd. Botevgradsko Shose 228 1839, Sofia
T: +359 877 066 363

Przetwarzanie danych

Newsletter

чуждестранни клонове

SERBIA

Institute Mihajlo Pupin
Volgina 15, 11060 Belgrade, Serbia

T: + 381 66 03 01 03
E: office@renex.rs

RENEX.RS

NORTH MACEDONIA

Stojka Cekova 58
Skopje, North Macedonia

T: +389 2 255 0519
E: office@renex.mk

RENEX.MK

RUMUNIA

Strada Văliug, nr. 32, Sector 1
13986 București, ROMANIA

T: +40 799 774 330
E: office@renex.ro

RENEX.RO

POLAND
Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 Włocławek, POLAND

T: 54 231 10 05
T: 54 411 25 55
E: office@renex.pl

RENEX.PL

CHORWACJA

Ulica grada Vukovara 271
10000 Zagreb, CROATIA

T: +385 99 44 89 666
E: office@selen.hr

SELEN.HR

КОНТАКТ

Botevgradsko Logistics Park
blvd. Botevgradsko Shose 228 1839, Sofia
T: +359 877 066 363

Przetwarzanie danych

Newsletter